Blylaget Idrettsforening

Styret i Blylaget Idrettsforening 2024

Formann, Anne Andressen

Nestformann, Jon Erik Lindeman

Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Webredaktør, Celine Lehmann Eriksen

Revisor, Trond Nygren

Styremedlem, Pernille Øiestad Myrvold

Styremedlem, Axel Bryn

Styret i Blylaget Idrettsforening 2023

Formann, Anne Andressen

Nestformann, Jon Erik Lindeman

Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Webredaktør, Celine Lehmann Eriksen

Revisor, Trond Nygren

Styremedlem, Pernille Øiestad Myrvold


Styret i Blylaget Idrettsforening 2022

Formann, Anne Andressen

Nestformann, Jon Erik Lindeman

Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Webredaktør, Celine Lehmann Eriksen

Revisor, Trond Nygren

Styremedlem, Pernille Øiestad Myrvold

Styremedlem, Christer Gareid

Styret i Blylaget Idrettsforening 2021

Formann, Anne Andressen

​​​​Nestformann, Jon Erik Lindeman

​​​​​Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Webredaktør, Celine Lehmann Eriksen

Bøyeoppmann Ellen Merete Øiestad

Revisor Trond Nygren

Styret i Blylaget Idrettsforening 2020

Formann: Anne Andressen

Nestformann: Jon Erik Lindeman

Kasserer: Bendik Øvergaard

Tennisoppmann: Marius Landen

Badebøyeoppmann: Ellen Merete Øyestad

Webredaktør: Celine Lehmann Eriksen

Styret i Blylaget Idrettsforening 2019

Formann: Anne Andressen

Nestformann: Jon Erik Lindeman

Kasserer: Bendik Øvergaard

Tennisoppmann: Marius Landen

Webredaktør: Inge Lehmann

Styret i Blylaget Idrettsforening 2016/2019

Formann: Anne Andressen

Nestformann: Jon Erik Lindeman

Kasserer: Ulf Eriksen

Tennisoppmann: Marius Landen

Svømmeoppmann: Aksel Brodin Arnesen

Webredaktør: Inge Lehmann

Styret i Blylaget Idrettsforening 2014/2015

Formann Trond Nygren

Nestformann Hanne Gareid

Kasserer Ulf Eriksen

Svømmeoppmann Anne Andressen

Tennisoppmann Marius Landen

Webredaktør Inge Lehmann

Sekretær Jon Erik Lindeman

Det nye styret etter generalforsamlingen. Fra venstre kasserer Ulf Eriksen, formann Trond Nygren, sektretær Jon Erik Lindeman, svømmeoppmann Anne Andressen. Nestformann Hanne Gareid og tennisoppmann Marius Landen var ikke tilstede.