Blylaget Idrettsforening

Tennis

Det er mulig å spille tennis hele sommeren fra banen er klar etter dugnaden i mai til den stenges på høsten.

Det koster kr 300,- for voksne og kr 100,- for barn å benytte banen.

Gjelder for hele sesongen (en time pr uke).

Betales til BIFFENS konto 5018.05.02480 eller VIPPS til 517454 før du begynner å spille.

Husk å merke innbetalingen med navn og TENNIS 2023.

Det presiseres at man må ha betalt medlemsavgift i tillegg til avgift for tennis før man kan benytte banen. 

Hvis et medlem inviterer med en gjestespiller, må gjestespilleren betale kr 50,- for en time.

Tennisbanen er åpen for helgespilling fra 1. juni, åpen hver dag fra St. Hans.