Blylaget Idrettsforening

Blylaget Idrettsforening – et blikk bakover i tiden

Blylaget Idrettsforening ble formelt stiftet den 25. juni 1933 på ”Kopperudhøj” (Bøkeveien 9).

Imidlertid hadde jentene på Blylaget allerede i 1930 startet damelag i fotball. Deltagere var bl.a. Edith ”Tuppa” Kopperud, Sonja Bråthen, Erna Furuli, Elsa Hannstad, Randi Norby, Diddi Fause, Marit Lian, Dagmar Nilsen og Gerd Eide. Damelaget ble en stor suksess, vant Nesodd-cupen en rekke ganger, fikk bilde og omtale i Aftenposten og ble kjent langt utover Nesoddens grenser.

Da klubben formelt ble stiftet i 1933 ble Alf Gulbrandsen/Gareid første formann. Alf var formann i 12 av Biffens første år, og hadde stor betydning for klubbens vekst og aktiviteter.

Også for gutta var bryggefotballen viktig. BIFFEN var allerede fra staten blant de beste lagene. I 1934 var de i finalen, men tapte for Hellvik. Året etter – i 1935 – var det BIFFENs tur til å bli Nesodden-mestre i fotball. Også i 1937 vant klubben alle sine kamper og ble mestre igjen. Bryggelagene besto av 7 spillere, og som navnet sier hadde hver brygge sitt lag.

I dag kjøper man fotballspillere. Men de var like avanserte på 30-tallet. Oslo-klubbenes beste spillere ble ”kjøpt” til de forskjellige bryggeklubbene med ”gratis” ferieopphold på Nesodden. Slik fikk også unge Nesoddinger se mange av landets beste spillere i aksjon, på mer eller mindre spillbare baner.

Gjennom de første 15 årene og spesielt i tiden før 2. verdenskrig utmerket BIFFEN seg på mange idrettslige områder. I tillegg til fotballen var klubben aktiv innen svømming, tennis, friidrett og terrengløp. Det var bemerkelsesverdig av en idrettsforening som bare var i virksomhet i noen hektiske sommermåneder.

Bjørn E. Lian (sønn til Marit, som var med på damelaget i 1930) overtok formannsklubba etter Alf Gareid og fikk sin debut som formann i 1948. Bjørn var med på det meste og hadde mange verv i BIFFEN, han var fotballoppmann i 15 år og også tennisoppmann.

Det største arrangement i BIFFENs historie er nok Nesoddmesterskapet i svømming i 1937. Det var en fulltreffer med et overveldende deltager- og publikumsantall. Det fikk også et stort oppslag i datidens Morgenposten.

Sindingbukta var et fint sted for ulike stevner. Men ikke bare det – badeplassen var også et møtested for alle som sognet til Blylagområdet. Her ble mange av BIFFENs arrangementer planlagt, blant annet ble BIFFENs svømmelag skapt her.

Disse gutta gjorde furore på svømmestevner rundt omkring, blant annet i Roald Amundsen stafetten. På de mindre og lokale svømmestevnene kunne de yngre ta skrittet videre fra ”bading” til å svømme om kapp.

Med tennisbanen vokste også interessen for denne idretten. Til å begynne med ble den nok sett på som litt av en snobbesport, men tidene forandret seg. Knut Sinding var en av de unge som skulle utmerke seg her.

Men BIFFEN er noe langt mer enn ”bare” en idrettsforening. Den var (og er!) ikke minst et sosialt samlingspunkt. Den aktiverte og engasjerte mange, og ble samtaleemne der man møttes.  Klubben bidro til å gjøre det trivelig og underholdende å være sommergjest på Blylaget. I samarbeid mellom BIFFEN og Vellet har det blitt skapt mange fordeler for de som bor på Blylaget.

I de senere tiår har det vært vanskeligere å få BIFFEN til å fungere som i ”gamle dager”. Men denne utfordringen deler klubben med de fleste andre organisasjoner. På Nesodden understrekes dette ved at BIFFEN nå synes å være den siste av de tidligere så mange bryggeklubbene i bygda.

Fra BIFFENs årsberetning for 1995/96 sakser vi:

Foreningens styre: Trond W. Nygren (form.), Kjell Finnerud, Marianne Landen, Jan Hansen, Jan Bjerkelund, Frode Landen og Janne Martens Meyer.

Diverse oppgaver i året: Dugnad på tennisbanen og Sindingstranda. 5-kamp og Barnas Dag med ca 40 deltagere (vellykket). Ca 100 deltagere i 4 klasser, og med følgende vinnere: Damer senior: Sidsel Holt, Herrer senior: Svein Grønvold, Ungdom (10-15 år): Espen Langerød, Barn (0-10 år): Carl Fredrik Lindemann.

BIFFEN har en tilfredsstillende økonomi – egenkapital 1995/96 kr 57.314,24.

Ovenstående er basert på beskrivelse i Blylagområdets historie, utgitt av Blylaget Velforening.

Blylagområdets historie, utgitt av Blylaget Velforening i 1997.

Som kjent er BIFFENs innbundne og nitidig førte protokol, dessverre forsvunnet (men etterlyses fortsatt!).

Historieboka inneholder mange anekdoter knyttet til BIFFEN og idretten på Blylaget og Nesodden. Blant annet om fotballbanenes standard; Kampene måtte ofte avvikles på jorder, som gårdbrukeren først måtte finne tid til å slå. Jordene var sjelden helt flate, men den som fikk motbakke i første omgang kunne glede seg over utforbakke i annen omgang.

 I det hele tatt var idrettens krav til anlegg og utstyr minimale, og man klarte seg godt med de muligheter bygda ga uten særlig bearbeidelse: Skogen, fjorden og jordene. Tennisbanen på Blylaget er for øvrig anlagt på den solide grunnmuren til et av de gamle ishusene. Man kunne ordne det meste selv, og idrettsgleden var stor.

Kanskje noe å hente her for dagens idrettsutøvere og –ledere!

Når det gjelder BIFFENs nyere historie så viser årets terminliste aktivitetene slik de typisk har vært de siste 10-år, med stor vekt på å være bygdas sosiale samlingspunkt med enkel fysisk aktivitet som bakteppe. Initiativtager til 5-kampene er for øvrig Jan Bjerkelund og Ole Lian. Ole er sønn av Bjørn, som var BIFFENs formann i 1948, og barnebarnet til Marit, som spilte på damelaget i 1930. Så BIFFENs historie favner over mange generasjoner, slik som både fastboende og hyttefolkets tradisjoner er på Blylaget.

 I 2013 feiret vi 80-års jubileum, med stor fest på Eklund den 15. juni!