Blylaget Idrettsforening

Generalforsamling 2023

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening søndag 27.august 2023 i Velhuset.


Tilstede:

I tillegg til 6 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman, Celine Lehmann Eriksen og Bendik Øvergaard fra styret.


Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.


Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.


Styrets årsberetning


Årsberetningen for 2023 ble godkjent.


Regnskap 2022-2023

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.


DIVERSE


- Fin jubileumsfest, litt andre deltagere enn ellers.
Forslag om å vente med neste store jubileumsfest til BIFFEN blir 100 år, innlemme 95 årsdagen i femkamp og bankett.


- Vi må regne med ekstra utgifter neste år,
sikring og vedlikehold av badeflåten
badetrapp til brygga på Sindingodden.


-Biffen får sette opp kajakstativ i båthavna.
Vi ønsker og kjøpe et stativ og leie ut kajakplass til medlemmene.


-Forslag om å gi Erlend en liten påskjønnelse som takk for all hjelp med flåte og bøyer. Bendik fikser.


Valg

Anne Andressen ble gjenvalgt som styreleder


Bendik Øvergaard ble gjenvalgt som kasserer


Jon Erik Lindeman var ikke på valg og fortsetter som nestleder

Celine Lehmann var ikke på valg og fortsetter som webredaktør

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann
Pernille Øiestad Myrvold fortsetter som styremedlem.

Axel Bryn ble valgt inn i styret som styremedlem. Velkommen:)

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor.

Generalforsamling 2022

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening søndag 21. august 2022 i Velhuset.

Tilstede:

I tillegg til 7 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman, Celine Lehmann Eriksen, Bendik Øvergaard og Pernille Øiestad Myrvold fra styret. 

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

Regnskap 2021-2022

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

DIVERSE

Neste år har Biffen 90 års jubileum.

Festkomiteen består av Linda Lindeman, Inge Lehmann, Ellen Merete Øiestad, Marianne Brodin.

Styret bistår festkomiteen.

Forslag til dato 3/6 eller 10/6-23 på Eklund. 

Ønske om en liten rundtur på fjorden fra Blylagbrygga for deretter å kjøre fellesbuss til Eklund. Styret sjekker mulighet og pris for båt med Mattis.

Festkomiteen må legge fram et budsjett, styret tar stilling til hvor mye B.I.F kan sponse.

Er det interesse for kajak? 

Styret v/Anne sjekker mulighet for å ta våtkort gjennom B.I.F. 

Styret v/ Anne sjekker med båtforeningen om mulighet for å leie plass til kajakstativ i båthavna.

Badstu: Anders har en traktor-tralle, mulig å sette en mobil badstue på denne.

Jan kan bistå praktisk.

Pernille sjekker ulike løsninger.

Vi må synliggjøre oss i nærmiljøet mange vet ikke om oss.

Oppslag som viser at det er B.I.F som står for badeflåte, brygge og bøyer på Sinding.

Generalforsamlingen ønsker svømmedagen tilbake i en eller annen fasong, men da trenger vi flere som bidrar på laget. Disse må vi finne.

Celine og Pernille møtes ila høsten og klekker ut en kampanje-strategi.

Valg

Anne Andressen var ikke på valg og fortsetter som styreleder 

Bendik Øvergaard var ikke på valg og fortsetter som kasserer

Jon Erik Lindeman ble gjenvalgt som nestleder

Celine Lehmann Eriksen ble gjenvalgt som webredaktør

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann. 

Pernille Øiestad Myrvold var ikke på valg og fortsetter som styremedlem.

Christer Gareid så seg nødt til å trekke seg og er ikke lenger en del av styret.

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor.

Regnskap 2021/2022

Regnskap 2021/2022 Blylaget Idrettsforening
Beholdning fra 11 august 2021

BeløpSparekonto 7014.66.32279

87,527Brukskonto 5018.05.02480

4,615Kasse

-Sum

92,142Regnskap for driftsåret

Inntekter

Kostnader

+/-

Kontingenter fra fjorårssesongen

790

-


Kontingenter årets sesong

16,351

-


Badebøyer, tilskudd fra vellforeningen

6,000

-


Fakturautstedelse

-

(722)


Hjemmeside/Web-portal

-

(1,164)


Renter/gebyrer

-

(121)


Leie Velhuset (2019, 2020, 2021, 2022)

-

(4,000)


Sum før "spesial-aktiviteter"

23,141

(6,007)

17,134.00

Tennis, årsgebyr + ad hoc

10,081

-


Kostnader tennisbane

-

-594

-


Sum tennis

10,675

-

10,675.49

Kjosksalg, Femkamp + bankett

9,972

-


Åresalg, femkamp og bankett

3,262

-


Påmeldingsavgift rekebankett

16,211

-


Innkjøp femkamp og rekebankett

-

(16,722)


Sum femkamp og rekebankett

29,445

(16,722)

12,723.58

Resultat drift

63,262

(22,729)

40,533

Renter sparekonto

139Resultat drift + endring sparekonto

63,400

(22,729)

40,672

Beholdning pr. august 2022

BeløpSparekonto 7014.66.32279

87,666Brukskonto 5018.05.02480

44,510Kasse

-Inntekter Vipps enda ikke godtgjort bank

639Sum

132,814

132,814

-

Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)
Generalforsamling 2021

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforenin søndag 22. august 2020 i Velhuset.

Tilstede:

I tillegg til 4 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman og Celine Lehmann Eriksen fra styret. 

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2021 ble godkjent.

Regnskap 2020-2021

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Årets underskudd skyldes manglende innbetaling av kontingent. 

DIVERSE

Styret må være tidligere ute med giroer og følge opp med purringer ved manglende betaling. 

Styret må jobbe for å skaffe flere medlemmer

Forslag om vervekampanje

Forslag om egen «bod» for registrering av nye medlemmer på femkampen.

Voksne barn som har flyttet hjemmefra regnes ikke som hustandsmedlemmer, de må tegne eget medlemskap. 

Ikke-medlemmer som ønsker å delta på rekebanketten skal betale en høyere deltager-avgift.

Tennisbanen går stadig med underskudd.

Opp med plakater som ikke kan misforstås.

Tennisbanen er privat.

Styret må laget prisliste for ulike kategorier spillere.

-Gjestespiller (invitert til å spille med tennisbetalende Biffen medlem)

-Baneleie for Biffen medlemmer uten betalt tenniskontingent. 

-Baneleie for ikke medlemmer; skal betale markedspris.

Styret sjekker timepris for leie av sammenlignbare baner.

Timelister kan hjelpe oss å kontrollere hvem som benytter banen.

Tenniskurs på vårparten for barn/voksne kan bidra til flere spillere.

Jublieum

BIFFEN fyller 90år i 2023

Ellen Merete Øiestad, Linda Lindemann og Inge Lehmann meldte seg til festkomiteen. Skal vi leie et sted må vi antagelig bestille allerede neste sommer. 

Det kom forslag om å leie «partybåt»

Valg

Anne Andressen ble gjenvalgt som styreleder

Bendik Øvergaard ble gjenvalgt som kasserer

Jon Erik Lindemann var ikke på valg og fortsetter som nestleder

Celine Lehmann Eriksen var ikke på valg og fortsetter som webredaktør

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann 

Pernille Øiestad Myrvold ble valgt som styremedlem

Christer Gareid ble valgt som styremedlem med ansvar for rekebanketten

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor

Ellen Merete Øyestad går ut av styret

Årsrapport 2021

Styret har bestått av følgende personer:  

Styreleder, Anne Andressen

​​​​Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Celine Lehmann Eriksen

​​​​​Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Bøyeoppmann Ellen Merete Øiestad

Revisor Trond Nygren

Styremøter: ​ 

Vi har avholdt tre styremøter

​​1) Pr. mail i april for å sette terminlista.

2) Anne, Bendik, Celine og Marius møttes 12. juli for å planlegge femkamp og ​​​​bankett.

3) Pr. mail i august, tema: badebøyer, generalforsamling og utvidelse av styret.

Badebøyer:

Biffen har kjøpt de tre badebøyene som manglet i fjor, avtalen er at Blylaget vel bidrar med kr. 6000 til bøye prosjektet. 

For å lette opptak/utsetting av badebøyene har vi investert i 6 stk »vinterbøyer».

Aktiviteter:​  

Dugnad på tennisbanen: 24.april og 22. mai

Badeflåten ble satt ut 6.juni og vi ryddet på Sinding.

Vi strevde litt med å få satt ut badebøyene men i løpet av noen uker ordnet det seg​.           

Kyststien, 9. juli. 12 deltagere.

5- kamp og bankett 17. juli. 1 barnelag, 2 ungdomslag, 3 damelag og 5 herrelag konkurrerte. På festen dekket vi ute til 64 personer i 18 meter telt på 20 meter bord.​​

Blylaget Open 21. juli. Det deltok 8 spillere i ungdom/voksen klasse i årets turnering.

Badeflåten og bøyene tas opp 22. august kl 13.00

Generalforsamlingen skal avholdes 22. august kl. 15.00

For styret, 

Anne Andressen

Regnskap 2020-2021

Regnskap 2020/2021 Blylaget Idrettsforening


Beholdning fra 15 august 2020

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

87,128


Brukskonto 5018.05.02480

10,541


Kasse

-


Sum

97,669

Regnskap for driftsåret

Inntekter

Kostnader

Renter/gebyrer

401

(18)

Kontingenter (63 medlemmer)

5,544

-

Femkamp + bankett

26,331

(20,032)

Tennis

5,910

(9,438)

Badebøyer (3 stk)

-

(11,576)

Diverse

1

-

Hjemmeside/Web-portal

-

(1,164)

Porto og konvolutter utsendelse av terminliste og fakt.

-

(1,486)

Sum inntekter og utgifter

38,187

(43,714)
Resultat

(5,526)

Beholdning pr. august 2021

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

87,527


Brukskonto 5018.05.02480

4,615


Kasse

-


Sum

92,142

92,142Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år) Regnskap 2020/2021 Blylaget IdrettsforeningRegnskap 2020/2021 Blylaget Idrettsforening


5-kamp og bankettInntekter

Utgifter

Innbetalt på 5-kamp og bankett

26,331


Reperasjon kaffetrakter velhuset


1,195

Gevinster til 5-kampen


1,559

Vaffelrøre


320

Innkjøp Vinmonopolet


3,720

Innkjøp reker, øl m.m.


13,237

Sum inntekter og utgifter

26,331

20,032
Antall betalende deltagere på bankett

54


Regnskap TennisInntekter

Utgifter

Innbetalt for tennisspill

4,574


Gjestespill

1,336


Grus til tennisbanen


9,438

Sum inntekter og utgifter

5,910

9,438

Generalforsamling 2020

Styremøter:      

Vi har avholdt tre styremøter

1) Pr. mail i april for å sette terminlista.
2) Inge, Jon Erik og Anne møttes 21. juni for å planlegge femkamp og bankett.
3) Hele styret (Jon Erik på telefon) hadde møte 23/7. Vi snakket om badebøyer,regnskap, tennis og generalforsamling.

Ativiteter:     

Dugnad på tennisbanen: 9. og 23. mai
Badeflåten ble satt ut 14.juni og vi ryddet på Sinding.
Badebrygga fikk en trøkk i viner, Hans Petter og Hanne fikset, brygga har fått skilt som opplyser om at dette er en badebrygge.
Kyststien, 9. juli. 12 deltagere.
5- kamp og bankett 18. juli. 78 barn og voksne deltok på 5-kampen i sommer, på banketten var det 52 deltagere.
Blylaget Open ble avlyst i år pga dårlig vær.
Biffen har sammen med Blylaget Vel søkt om etablering av badebøyer i Sinding. Ellen Merete har holdt i og drevet saken, Kystverket innvilget søknaden. 3 av 8 bøyer ble satt ut 8. august, Biffen har betalt for disse bl.a gjennom kronerulling. De resterende 5 bøyene, settes ut neste år. Velet skal være med på finansiering av disse. Bøyene må tas opp hver vinter og settes ut hver vår, Biffen tar ansvar for dette.
Badeflåten og bøyene er planlagt tatt opp 23. august kl 13.00

For styret, Anne Andressen

Regnskap 2020

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening - søndag den 23. august 2020 i Velhuset.

 

Tilstede:

I tillegg til 5 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman og Bendik Øvergaard fra styret. 

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder og referent.

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2020 ble godkjent.

Regnskap 2020

Regnskapet ble gjennomgått og godkjent.

Forsamlingen ønsker regnskapet for framtida fremlagt på papirkopi.

Vi har et overskudd i år på kr 6732, (i hovedsak fra femkamp og bankett inkludert åresalg/loddsalg og kronerulling til badebøyer)

DIVERSE

Vi har fått tillatelse til å sette ut 8stk badebøyer på Sinding, nå som vi har lagt ut 3, mener forsamlingen det er tilstrekkelig med totalt 6, de siste 3 kjøpes og legges ut neste sesong. Vi håper å få velet med i en spleis på dette. Anne kontakter velets leder Lars Grimsgård. 

Info om bøyeprosjketet og kronerulling må ut på nettsiden, facebook og i tillegg på facebooksiden «VI SOM LIKER BLYLAGET»

Bendik sjekker etter forslag fra salen mulighet for å søke momsfritak for bøyene.

Jon Erik tar ansvaret for opptak av badebøyene og nødvendig sikring av moringstauene for vinteren. Vi får lov å vinterlagre bøyene på velhuset.

Hans Petter Holmerud sørger for å sikre badebrygga på Sinding før vinteren.

Tennisbanen går fortsatt med underskudd, men mindre i år enn tidligere. Banen har kapasitet til flere brukere. Vi trenger ny plakat som tydelig forteller om vilkår for bruk av og betaling for banen.

Styret tar stilling til om vi skal gjeninnføre Sindingdagen, eventuelt med svømmeknapp for de minste barna. 

Styret tar stilling til om vi skal arrangere svømming over fjorden med følgebåter.

Velhuset trenger vask og maling, Biffen bidrar gjerne, men velet må ta initiativ.

Badeflåten tas opp søndag 30. august, møt opp

 

Valg

Jon Erik Lindeman tok gjenvalg som nestleder. 

Anne Andressen(styreleder) Bendik Øvergaard (kasserer)var ikke på valg.

Celine Lehmann Eriksen ble valgt til ny webredaktør.

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann. 

Ellen Merete Øyestad ble valgt til oppmann for badebøyene og fortsetter å jobbe med dette.

Trond Nygren er valgt som revisor.

 

Årsrapport 2020 

Styret har bestått av følgende personer: 

Styreleder, Anne Andressen,                                   

Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Inge Lehmann

Kasserer, Bendik Øvergård

Tennisoppmann, Marius Landen

Regnskap 2020 Blylaget Idrettsforening
Beholdning fra 8 august 2019

BeløpSparekonto 7014.66.32279

75,480Brukskonto 5018.05.02480

10,394Kasse

5,063Sum

90,937Regnskap for driftsåret

Inntekter

Kostnader


Renter 2019, godskrevet 31.12.2019

589

-


Kontingenter (51 medlemmer)

12,506

-


Femkamp + bankett

27,560

16,514

11,045.42

Tennis

6,393

8,188

-1,794.89

Badebøyer (3 stk)

1,277

12,214


Badebrygge, gravert skilt

-

1,000


Hjemmeside/Web-portal

-

960


Blomster begravelse Ulf

-

1,250


Porto og konvolutter utsendelse av terminliste og fakt.

-

1,393


Bankgebyrer

-

73


Sum inntekter og utgifter

48,325

41,592


Resultat

6,732Beholdning pr. august 2020

BeløpSparekonto 7014.66.32279

82,792Brukskonto 5018.05.02480

14,877Kasse

-Sum

97,669

97,669

0

Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)
Generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling i Blylaget Idrettsforening - søndag den 18. august 2019 i Velhuset.

Tilstede:

I tillegg til 8 medlemmer deltok Anne Andressen, Jon Erik Lindeman og Inge Lehmann fra styret.

Godkjennelse av innkalling

Det var ingen bemerkninger til innkallingen.

Valg av møteleder og referent

Anne Andressen ble valgt til møteleder. Jon Erik Lindeman ble valgt til referent.

Styrets årsberetning

Årsberetningen for 2019 ble godkjent.

Regnskap 2019

Regnskapet ble gjennomgått med følgende kommentarer:

Det har vært et underskudd i 2019. Underskuddet skyldes i første rekke at man har reparert/bygget ny badebrygge på Sinding.

Tennis har gått med underskudd gjennom flere år. Dette må det endres på. Bl.a. bedre oppfølgning av om de som bruker banen virkelig har betalt. Iår er det veldig få som har betalt. Det må også vurderes å invitere andre enn Biffens medlemmer til å bruke banen.

De siste to årene har medlemstallet gått ned fra ca. 70 til 50. Neste år bør man purre de som ikke har betalt. Det kan virke som noen har glemt å betale? Videre er det viktig å rekruttere nye og yngre medlemmer. De fleste medlemmer er i aldersgruppen 40+.

Kassen vil bli avviklet, beholdningen blir satt i banken. Neste år vil det kun være betalinger via Vipps eller overføring til bankkontoen.

Regnskapet ble godkjent.

Valg

Anne Andressen tok gjenvalg som formann. Bendik Øvergaard ble valgt til ny kasserer.

Jon Erik Lindeman (nestformann) og Inge Lehmann (webredaktør) var ikke på valg.

Marius Landen fortsetter som tennisoppmann. Svømmeoppmann ble ikke valgt grunnet dalende interesse for svømmedagen de senere årene.

Trond Nygren ble valgt som revisor.

 

Årsberetning 2019

Styret har bestått av følgende personer: 

Styreleder, Anne Andressen

Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Inge Lehman

Kasserer, Ulf Eriksen

Tennisoppmann, Marius Landen

Svømmeoppmann, Aksel Brodin Arnesen

Styremøter:

Vi har avholdt tre styremøter

1) Pr. mail mars/april for å sette terminlista.

2) Inge, Aksel og Anne møttes 6. juli for å planlegge sommeren.

3) Møte på velhuset 18 juli i forkant av femkamp og bankett.

Aktiviteter:     

Dugnad på tennisbanen: 12. og 25. mai

Badeflåten ble satt ut 1.juni og vi ryddet på Sinding.

Brygge på Sinding 15-18 juli: Dugnadsjeng ved Hans Petter Holmerud, Hanne Gareid, Marius og

Sindre Landen reparerte og bygget ny den gamle badebrygga på Sinding.

Kyststien, 10. juli. 9 voksne og barn gikk årets tur

5- kamp og bankett 20. juli. 79 barn og voksne deltok på 5-kampen i sommer, på banketten var det 52 deltagere.

Blylaget open ble avholdt 23. juli, 4 voksenlag og fire barnlag deltok

Badeflåten skal tas opp 18. august kl 13.00

Generalforsamlingen skal avholdes 18. august kl. 15.00

 

Regnskap 2019 

 

Regnskapet er revidert av Trond Nygren.

Generalforsamling 2018

Dato: 19. august

Sted: Velhuset

Tilstede: 5 medlemmer 

Fra styret: Anne Andressen og  Jon Erik Lindeman 

1. Innkallingen ble godkjent. 

2. Anne Andressen ble valgt til møteleder. Jon Erik Lindeman ble valgt til referent. 

3. Styrets årsrapport ble godkjent - se nedenfor.

4. Regnskap 2018 ble godkjent - se nedenfor.

5. Valg

Beholdning fra august 2016

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

80 953


Brukskonto 5018.05.02480

5 838


Kasse

7 561


Sum

94 352

Regnskap for driftsåret

Inntekter

Utgifter

Krabbefest 17. september 2016

6 750

8 425

Renter 2016

418


Kontingenter (73 medlemmer)

14 600


5-kamp/bankett 22. juli 2017

19 244

15 401

Tennis

6 750

12 178

Rep kaffetrakter


850

Web-portal 2017


855

Porto ifm terminlister og kontingent


910

Materialer til skap for Biffen i velhuset


3 744

Nytt kasseskrin


180

Sum inntekter og utgifter

47 762

42 543
Resultat

5 219

Beholdning pr. august 2017

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

81 364


Brukskonto 5018.05.02480

7 700


Kasse

10 507


Sum

99 571
Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år) Regnskapet er revidert av Trond Wollert Nygren.3. Styrets årsrapport:

Styret har bestått av følgende personer:

Styreleder: Anne Andressen

Nestleder: Jon Erik Lindeman

Kasserer: Ulf Eriksen

Webansvarlig Inge Lehmann

Tennisoppmann Marius Landen

Svømmeoppmenn Magnus Tangen/Joachim Lehmann Eriksen

 

Styret har løpende kontakt gjennom året i forbindelse med sitt arbeid.

Blylaget Idrettsforening ble registrert i Enhetsregisteret 16. februar 2017.

Det var dugnad på tennisbanen 29. april og 6. mai.

Det var dugnad på Sinding og badeflåten ble satt ut 28. mai.

Vi gikk kyststien 11. juli, 9 deltagere.

Det planlagte svømmestevne 16. juli ble avlyst pga. regn.

I Blylaget Open 18. juli deltok 9 voksne og 7 barn.

11. og 13. juli var det dugnad i Velhuset, hvor det ble satt opp en vegg slik at Biffen nå har et eget låsbart lager til utstyr og eiendeler. Videre ble det vasket og ryddet i kjøkkenet og satt opp en delevegg på utedoen.

Femkampen ble avholdt 22 juli, 63 voksne og 17 barn deltok. Rekebankett med 49 deltakere samme kveld.

Badeflåten tas opp 20 august.

Generalforsamling 20 august.

Krabbelag er planlagt 16. september

Biffen har 72 medlemmer, de fleste av disse er husstander eller familier.

For styret, Anne Andressen

4. Regnskap 2017

 

Regnskap 2019 Blylaget Idrettsforening
Beholdning fra august 2018

BeløpSparekonto 7014.66.32279

85,016Brukskonto 5018.05.02480

4,426Kasse

4,953Sum

94,395Regnskap for driftsåret

Inntekter

Utgifter


Renter 2017

467Kontingenter (51 medlemmer)

10,1585-kamp/bankett 20. juli

19,612

15,456

4,156.00

Tennis 2018

6,260

9,524

-3,264.00

Brygge Sinding


12,480


Badeflåten: Ny bøye


1,199


Web-portal 2018


855


Diverse inntekter

200.00Porto ifm terminlister og kontingent


640


Sum inntekter og utgifter

36,697

40,154


Resultat

(3,457)Beholdning pr. august 2019

BeløpSparekonto 7014.66.32279

75,480Brukskonto 5018.05.02480

10,394Kasse

5,063Sum

90,937

90,938


Driftsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)
Beholdning fra august 2017

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

81,364


Brukskonto 5018.05.02480

7,700


Kasse

10,507


Sum

99,571

Regnskap for driftsåret

Inntekter

Utgifter

Renter 2017

459


Kontingenter (50 medlemmer)

10,102


Jubileumsfest 16. juni

19,808

31,438

5-kamp/bankett 21. juli

22,044

15,776

Tennis 2018

2,313

6,738

Vaffeljern


489

Badeflåten: Ny moring, reparasjon trapp, skilt


4,186

Web-portal 2018


855

Porto ifm terminlister og kontingent


420

Sum inntekter og utgifter

54,726

59,902
Resultat

(5,176)

Beholdning pr. august 2018

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

85,016


Brukskonto 5018.05.02480

4,426


Kasse

4,953


Sum

94,395

94,395

 

Regnskapsåret går fra generalforsamling til generalforsamling (august hvert år)

 

Valg

Jon Erik Lindeman som nestleder og Inge Lehmann som webredaktør står på valg.

Det skal i tillegg velges:

Tennisoppmann, svømmeoppman og revisor.

Styret ønsker ordningen med valgkomitè gjeninnført og ber interesserte melde seg som valgkomitè medlemmer

Generalforsamling 2017

Dato: 20. august


Sted: Velhuset

Tilstede: 7 medlemmer. Fra styret: Anne Andressen, Jon Erik Lindeman, Ulf Eriksen, Inge Lehmann

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Anne Andressen ble valgt til møteleder. Inge Lehmann ble valgt til referent.

3. Styrets årsrapport ble godkjent - se nedenfor.

4. Regnskap 2017 ble godkjent - se nedenfor.

5. Blylaget Vel skal i løpet av 2017/2018 oppgradere Velhuset og vil lage en plan for dette.

Generalforsamlingen ga styret i Blylaget Idrettsforening fullmakt til å yte økonomisk støtte med opptil kr 50.000,- til oppgraderingen med 6 stemmer for, 1 stemme mot og 1 blank stemme.

6. Det har kommet ønsker om at den gamle badebryggen på Sinding bygges opp igjen. Styret vil arbeide for at dette skjer før neste badesesong såfremt det kan gjøres med dugnadsarbeid og innenfor en kostnadsramme på kr 10.000.

7. Jubileumsfest 2018. Det vil bli arrangert en fest i Velhuset 16. juni 2018 for å markere Biffens 85 års jubileum.

8. Valg

Styreleder Anne Andressen, ble gjenvalgt for 2 år

Nestleder Jon Erik Lindeman, ikke på valg

Kasserer: Ulf Eriksen, ble gjenvalgt for 2 år

Webansvarlig Inge Lehmann, ikke på valg

Tennisoppmann Marius Landen, ble gjenvalgt

Svømmeoppmann Aksel Brodin Arnesen, ny

Jon Erik Lindeman som nestleder og Inge Lehmann som webredaktør ble gjenvalgt.

Marius Landen og Aksel Brodin Arnesen fortsetter som hhv. tennisoppmann og svømmeoppmann.

Trond Nygren ble gjenvalgt som revisor.


Styrets årsrapport

Styret har bestått av:

Styreleder, Anne Andressen
Nestleder, Jon Erik Lindeman

Webredaktør, Inge Lehmann

Kasserer, Ulf Eriksen

Oppmenn:

Tennisoppmann, Marius Landèn

Svømmeoppmann, Aksel Brodin Arnesen

Styremøter:    

Det har vært avholdt et styremøte medio mars pr mail for å fastsette terminliste.

I tillegg er det avholdt to festkomitemøter i forkant av  jubileumsfesten.

Komiteen besto av Trond Nygren, Lars Dahlin, Linda Lindemann, Inge Lehmann og Anne Andressen        

Aktiviteter:     

Dugnad på tennisbanen: 5. og 19. mai

Badeflåten ble satt ut 26 mai og vi ryddet på Sinding.

Flåtetrappa er reparert og vi har fått ny moring.

Jubileumsfest 16. juni.

Kyststien, 10. juli. Det deltok 8 personer.

Svømmestevne 15. juli. 7 personer tok svømmeknappen i år.

5- kamp og bankett 21. juli. Det var 71 deltakere på 5-kampen, på banketten var det 59 påmeldte.

Badeflåten skal tas opp 19. august.

Generalforsamlingen skal avholdes 19. august

For styret,

Anne Andressen

Regnskap

Generalforsamling 2016

Dato: 21. august 2015

Sted: Blylaget velhus
Regnskap 2016 Blylaget Idrettsforening


Beholdning fra 2015

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

70 118


Brukskonto 5018.05.02480

4 442


Kasse

9 525


Sum

84 085

Regnskap 2016

Inntekter

Utgifter

Kontingenter (76 medlemmer)

15 200


Tennis (14 voksne + gjestespill)

4 500


Renter 2015

847


Inntekter 5-kamp/bankett/Blylaget Open

17 660


Utgifter 5-kamp/bankett/Blylaget Open


13 992

Inntekter Krabbefest

-


Utgifter Krabbefest


-

Tennis grus inkl. frakt


9 873

Dugnad på tennisbanen


1 065

Nett til tennisbanen


941

Svømmemerker


769

Porto


605

Web-portal


695

Sum inntekter og utgifter

38 207

27 940
Årets resultat

10 267

Beholdning pr. 15. august

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

80 953


Brukskonto 5018.05.02480

5 838


Kasse

7 561


Sum

94 352


Tilstede: 11 medlemmer, fra styret: Anne Andressen, Hanne Gareid, Ulf Eriksen, Jon Erik Lindeman, Marius Landen, Inge Lehmann

Referent: Inge Lehmann

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Årsberetning 2016

Styret har bestått av følgende personer: Styreleder: Anne Andressen Nestleder: Hanne Gareid Kasserer: Ulf Eriksen Sekretær: Jon Erik Lindemann Tennisoppmann Marius Landen Svømmeoppmenn Magnus Tangen/Joachim Lehmann Eriksen Webansvarlig Inge Lehmann

Vi har avholdt to styremøter i år.
18. februar satte vi opp terminlista. Magnus og Joacim påtok seg jobben som svømmeoppmenn Nettsiden og facebooksiden vår er viktig for BIF, Inge er vår webansvarlig. 18. juli fordelte vi oppgaver i forbindelse med svømmestevne, femkamp og Blylaget Open. Aktiviteter
Det var dugnad på tennisbanen 16. og 21.mai.
Badeflåten ble satt ut 29.mai.
Vi gikk kyststien 12. juli, 23 deltagere.
Svømmestevne 17. juli, 10 tok svømmeknappen.
Femkampen ble avholdt 23 juli, 56 voksne og 23 barn deltok. Rekebankett samme kveld.
I Blylaget Open 26. juli deltok 10 voksne og 5 barn.
Badeflåten tas opp 21 august.
Generalforsamling 21 august.
Krabbelag er planlagt 17. september
Staus BIF har har pt 76 medlemmer, de fleste av disse er hustander eller familier.
For styret, Anne Andressen

3. Regnskapet vises nedenfor.

4. Valg
Hanne Gareid, som har gjort en solid innsats som nestformann i mange år, bl.a. som ansvarlig for 5-kampen ønsket ikke å stille på valg. Vi takker Hanne for god innsats gjennom mange år.

Etter valget består styret for 2016-2017 av:

Formann: Anne Andressen
Nestformann: Jon Erik Lindeman
Kasserer: Ulf Eriksen
Webansvarlig: Inge Lehmann
Tennisoppmann: Marius Lande
Svømmeoppmenn: Magnus Tangen og Joachim Eriksen

5. Diverse
Styret ønsker et møte med styret i Blylaget Velforening for å diskutere samarbeid om oppgradering av Velhuset.
 

Regnskap 2016

Generalforsamling 2015

Dato: 23. august 2015

Sted: Blylaget velhus

Tilstede: 3 medlemmer, fra styret: Trond, Hanne, Anne, Jon Erik

Referent: Jon Erik

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling
2. Godkjenne årsberetning
3. Valg
 

1. Innkallingen ble godkjent.

2. Årsberetning 2015

Styret har bestått av følgende personer:
Formann, Trond W. Nygren Nestformann, Hanne Gareid Kasserer, Ulf Eriksen Sekretær, Jon Erik Lindeman Tennisoppmann, Marius Landen Svømmeoppmann, Anne Andressen S

Styremøter:
Et styremøte i februar/mars pr sms og mail for å fastsette terminliste.
12. juli for å fordele arbeidsoppgaver i forbindelse med 5- kamp og svømmestevne.

Aktiviteter:
Dugnad på tennisbanen: 25. april og 9. mai
Flåten ble satt ut 31 mai.
Kyststien, 14. juli. Det deltok 25 personer.
5- kamp, 18. juli. Det deltok 57 personer. 37 var med på banketten.
Svømmestevne 26. juli ble avlyst pga dårlig vær
Badeflåten opp – ble utsatt til 20 september
Generalforsamlingen ble avholdt 23 august
Krabbefest skal avholdes 19 september

Regnskapet ble godkjent - se regnskap nedenfor

3. Valg

Styret har i 2014-15 bestått av:
Formann: Trond W. Nygren
Nestformann: Hanne Gareid ikke på valg
Kasserer: Ulf Eriksen ikke på valg
Sekretær: Jon Erik Lindeman
Tennisoppmann: Marius Landen
Svømmeoppmann: Anne Andressen

Trond har informert om at han, etter svært lang og tro tjeneste, ønsker å trekke seg fra styret. Anne ble valgt som ny formann. Samtlige andre tok gjenvalg. Etter forslag fra Anne, utnevnes ikke ny svømmeoppmann, men styret tar selv ansvar for Biffens hovedarrangementer: 5-kamp, svømmestevne og krabbefest.

Styret for 2015-16 består dermed av:
Formann: Anne Andressen
Nestformann: Hanne Gareid
Kasserer: Ulf Eriksen
Sekretær: Jon Erik Lindeman
Tennisoppmann: Marius Landen

Eventuelt:
Trond sjekker med eiere av Sinding vedrørende tillatelse til å sette i stand trapper og brygge.

Krabbefest: Oppgaver fordelt ihht til separat e-post fra Anne.

Regnskap 2015

Generalforsamling 2014

Tilstede:

Fra styret: Trond Nygren, Ulf Eriksen, Jon Erik Lindeman
Medlemmer: 6 medlemmer deltok

Saksliste:

Årsberetning
Regnskap
Valg
Eventuelt

Årsberetning

Formann Trond Nygren gikk gjennom årets aktiviteter i BIFFEN:

Det har vært avholdt ett ordinært styremøte
3. og 10. mai: Dugnader på tennisbanen ble gjennomført
1. juni: Badeflåten ble satt ut, litt forsinket.
21. juni: St. Hans fest ble arrangert i regi av Blylaget Vel. Festen var fin, men bålet ble ikke tent i år pga tørke og stor brannfare.
15. juli: Tur langs Kyststien, fra Blylaget til Nesoddtangen. Godt oppmøte med 23 deltagere!19. juli: 5-kamp og bankett ble gjennomført, med veldig godt oppmøte på begge arrangement: 60 deltagere på 5-kampen og 47 deltagere på banketten!
27. juli: Svømmestevne måtte dessverre avlyses pga torden, lyn og regn
17. august: Badeflåten ble satt på land for vinteren
Det er også planlagt Krabbefest 13. september.

Vedtak: Årsberetningen ble godkjent av generalforsamlingen.

Regnskap:

Kasserer Ulf Eriksen gikk gjennom årets regnskap for BIFFEN:

Inntekter: kr 35.087,06
Utgifter: kr 19.736
Driftsresultat: 15.351,06

Et par kommentarer til regnskapet:

Det er kommet inn kr 600 i tenniskontingent som ennå ikke er mottatt av kassereren. Resultat for Krabbefesten vil ble tatt inn i regnskapet når denne er gjennomført.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent av generalforsamlingen.

Regnskapet nedenfor er oppdatert etter generalforsamlingen.

Valg:

Følgende var på valg:

Nestformann Hanne Gareid
Kasserer Ulf Eriksen
Tennisoppmann Marius Landen
Svømmeoppmann Steinar Brændengen

Vedtak:
Nestformann, kasserer og tennisoppmann ble gjenvalgt, mens Anne Andressen ble valgt til ny svømmeoppmann. Alle valg skjedde ved akklamasjon.

Eventuelt:

Beholdning fra 2014

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

53 645


Brukskonto 5018.05.02480

14 653


Kasse

6 565


Sum

74 863

Regnskap 2015

Inntekter

Utgifter

Kontingenter (73 medlemmer)

14 600


Tennis (16 voksne, 7 barn og 4 besøk)

5 700


Renter 2014

490


Inntekter 5-kamp og Bankett

13 882


Utgifter 5-kamp og  Bankett


11 825

Inntekter Krabbefest (avlyst 2015)

-


Utgifter Krabbefest (avlyst 2015)


-

Tennis grus inkl. frakt


5 638

Ny kaffetrakter og kanner


4 795

Forfriskninger dugnad på tennisbanen


904

Porto


840

Web-portal


695

Giro'er og konvolutter


454

Utlegg badeflåten


299

Sum inntekter og utgifter

34 672

25 450
Årets resultat

9 222

Beholdning til 2016

Beløp


Sparekonto 7014.66.32279

70 118


Brukskonto 5018.05.02480

4 442


Kasse

9 525


Sum

84 085


Trond Nygren orienterte om prosessen med å oppgradere adkomstveien til stranda på Sinding, samt brygga. Det har vært kontakt med grunneiere, men det er flere grunneiere og avklaringene tar derfor litt tid. Innspill fra Erling Willy Lian Isaksen om at kommunen muligens har et ansvar for å holde stranda i orden, det blir tatt med i den videre saksbehandlingen.

Regnskap 2014

Ulf Eriksen informerte om kontakt med Harald Opsand (formann i Blylaget Vel) ang muligheter for oppgradering av Velhuset i et samarbeide Nesodden Kommune/Blylaget Vel/ BIFFEN, spesielt med hensyn til å få lagt inn vann og kloakk i huset nå som resten av Blylagområdet rustes opp med kloakkløsninger. Dette følges også opp videre.

Blylaget Idrettsforening Regnskap 2014Beholdning fra 2013

Beløp


5018.05.02480

11 832,26


7014.66.32279

43 179,63


Kasse

3 146,00


Sum

58 157,89

Driftsregnskap 2014

Inntekter

Utgifter

Kontingenter (72 medlemmer)

14 400,00


Tennis (13 voksne og 3 barn)

4 200,00


Renter

481,06


Inntekter 5-kamp og bankett

16 606,00


Utgifter 5-kamp og  bankett


16 150,00

Inntekter krabbefest

9 000,00


Utgifter krabbefest


8 246,06

Porto


1 000,00

Bårebukett John Holt


800,00

Web-portal


695,00

Forfriskninger dugnad på tennisbanen


463,00

Utlegg badeflåten


311,00

Giro'er


199,00

Medaljer svømmestevne


118,00

Sum inntekter og utgifter

44 687,06

27 982,06
Driftsresultat 2014

16 705,00

Beholdning til 2015

Beløp


5018.05.02480

14 652,51


7014.66.32279

53 645,38


Kasse

6 565,00


Sum

74 862,89