Blylaget Idrettsforening

Siste nytt

18. august 2023

10. aug, 2020

Søndag 27. august 15.00 på velhuset.


Badebøyer i Sindingbukta

Blylaget Vel og Biffen har i fellesskap søkt om etablering av badebøyer i Sindingbukta, etter at det i sommer har vært flere farlige situasjoner mellom båtfolk, og de som bader fra flåten. Søknaden ble innvilget av Kystverket, og nå er de første 3 av 8 badebøyer lagt ut i Sindingbukta.

Biffen har finansiert de 3 første bøyene, de resterende 5 blir kjøpt inn og lagt ut først neste år. Blylaget Vel skal bidra til finansieringen av disse.

Vi takker Ellen-Merete Øiestad som har vært primus motor i denne saken, skrevet søknaden og støpt moringer med hjelp fra Bendik Øvergaard. Og takk til Marius Landén og Jon Erik Lindeman som har lagt ut badebøyene, samt alle som har bidratt med kronerulling og andre ting.

Blylaget Idrettsforening

Blylaget Idrettsforening, populært kalt BIFFEN, er et av de eldste og siste bryggeidrettslagene på Nesodden - og fortsatt i full drift!

BIFFEN har både sportslige og sosiale arrangement for beboerne på Blylaget, og andre som vil være med.

Det er viktig å opprettholde og videreutvikle tilbudene BIFFEN gir til oss beboere på Blylaget.

Vi håper derfor at du som ikke er medlem melder deg inn og støtter arbeidet, og at du som allerede er medlem fortsetter å være det!

På hjemmesiden vår legger vi ut sesongens program og andre viktige saker. Følg med her!